پوستر روز جهاني بهداشت 

همكاران محترم مي توانند در ادامه از فايل پوستر روز جهاني بهداشت (تهيه شده توسط واحد بهداشت HSE ستاد) جهت گراميداشت اين روز (18 فروردين) استفاده نمايند. لازم به ذكر است چون تا اين لحظه سازمان بهداشت جهاني مبادرت به تهيه پوستر با كيفيت بالا ننموده است، لذا پوستر پيوست از كيفيت مطلوبي برخوردار نمي باشد.

واحد بهداشت  HSE شركت ملي گاز ايران


 
1390/12/23 سه‌شنبه
فايل هاي مربوطه :
WHD_2012.jpg1.6 MB  
..

تازه هاي بهداشت