روز جهاني بهداشت (18 فروردين 1391) 

زندگي سالم، طول عمر بيشتر (Good health adds life to years)

همكاران محترم

با توجه به نزديك شدن هفته سلامت (18 لغايت 24 فروردين 1391) و روز جهاني بهداشت (18 فروردين) كه امسال با موضوع "سالمندي و سلامت (Ageing and Health) " و شعار "زندگي سالم، طول عمر بيشتر (Good health adds life to years)" برگزار مي گردد، روزشمار هفته سلامت جهت استفاده آن مجموعه در ادامه آمده است. ضمناً شما مي توانيد از فايل هاي پيوست جهت استفاده همكاران (فايل كتاب راهنماي سلامت سالمندان) و برگزاري مراسم مربوطه در اين هفته استفاده نماييد.


همكاران محترم

با توجه به نزديك شدن هفته سلامت (18 لغايت 24 فروردين 1391) و روز جهاني بهداشت (18 فروردين) كه امسال با موضوع "سالمندي و سلامت (Ageing and Health) " و شعار "زندگي سالم، طول عمر بيشتر (Good health adds life to years)" برگزار مي گردد، روزشمار هفته سلامت جهت استفاده آن مجموعه در ذيل آمده است. ضمناً شما مي توانيد از فايل هاي ذيل جهت استفاده همكاران (فايل كتاب راهنماي سلامت سالمندان) و برگزاري مراسم مربوطه در اين هفته استفاده نماييد.

روز شمار هفته سلامت: 24- 18 فروردين 1391

 

o       جمعه  18/1/1391                          سالمندي، ورزش و سلامت معنوي

o       شنبه  19/1/1391                           سالمندي و آموزش  همگاني  

o       يكشنبه 20/1/1391                       سالمندي و حوادث و بلايا 

o       دوشنبه 21/1/1391                        سالمندي و شهرهاي دوستدار سلامت

o       سه‌شنبه 22/1/1391                      سالمندي، سلامت و همكاري‌هاي بين‌بخشي

o       چهار شنبه 23/1/1391                 سالمندي و مراقبت در برابر بيماري‌ها

o       پنج‌شنبه 24/1/1391                     سالمندي و كرامت اجتماعي  

 
1390/12/22 دوشنبه
عكس هاي مرتبط :
 
فايل هاي مربوطه :
Barnameha_va_Faaliathaye_.pdf50.967 KB 
Ketabe_Rahnamaye_Salamate_.pdf220.917 KB 
Roozshomare_Hafteye_Salamat.pdf33.18 KB  
..

تازه هاي بهداشت