مقالات HSE
ارائه مقاله كارشناسان واحد محيط زيست پالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي در همايش HSE به ميزباني قرارگاه خاتم الانبيا  

 مقاله خانمها سلطان پور،مرادي و آقايان محمدزاده و موسوي با موضوع" بررسي كمي و كيفي پسماندهاي صنعتي و ويژه پالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي "در همايش HSE به ميزباني قرارگاه خاتم الانبيا كه در هتل المپيك تهران برگزار شد پذيرفته و ارائه گرديد.

در ادامه مي توانيد اين مقاله را مطالعه بفرماييد


1390/9/30 چهارشنبه
..
اثرات گاز دي اكسيد كربن برسلامتي شركت ملي گاز 
چكيده مقاله :دي اكسيد كربن يكي از گاز هاي مهم و به عنوان يك عامل اساسي در چرخه حيات موجودات زنده محسوب مي گردد و در چرخه فتوسنتز گياهان نقش اساسي بازي مي كند ، همچنين اين گاز در طي تنفس گياهان ، حيوانات، قارچ ها و ميكروارگانيسم ها توليد مي گردد وسپس به صورت مستقيم و غير مستقيم در توليد غذا در گياهان استفاده شده و بدين ترتيب زنجيره كربن شكل مي گيرد، دي اكسيد كربن همچنين از طريق جذب اشعه هاي مادون قرمز بازتابش شده از سطح زمين در تعادل دماي زيست كره و جلوگيري از يخ زدگي آن نقش مهمي دارد، اما انتشار بيش از حد اين گاز كه درنتيجه سوختن سوخت هاي فسيلي توليد مي شود باعث افزايش غيرمتعادل دماي كره زمين و ايجاد گرمايش جهاني كه پديده اي مخرب است مي گردد. در عين حال اين گاز ... در ادامه مي توانيد فايل اين مقاله را دريافت نماييد. نويسنده: سركار خانم طاهرخاني كارشناس HSE از شركت گاز استان تهران
1390/3/24 سه‌شنبه
 
..
سيستم مهار آتش 
در ادامه مي توانيد فايل مربوط به دانش و علم اينكه چگونه مي توان آتش را مهار نمود و سيستمهاي آن كدامند را دريافت نماييدشركت مجتمع گاز پارس جنوبي
1389/11/27 چهارشنبه
 
..
مقاله ارزيابي"شاخص احتمال خطاي انساني" براي تجمع در شرايط اضطراري تاسيسات تقويت فشار گاز  

خطاي انساني اغلب در بروز حوادث هم در عملکرد مستقيم و هم در طراحي هاي ضعيف، نقش مهمي بازي مي‌کند. تمرکز اين کار بر پيش بيني احتمالات خطاي انساني در هنگام فرايند تجمع در شرايط اضطراري در تأسيسات تقويت فشار گاز مي باشد.هدف از ارائه اين مقاله توصيف مختصري از HEPI (Human Error Probability Index) براي فرايند گردهمايي و تجمع در شرايط اضطراري تاسيسات تقويت فشار گاز است.


در ادامه مي توانيد متن كامل مقاله را دريافت نماييد . . .

1389/4/9 چهارشنبه
..
رابطه بهره وري و HSE با بررسي موردي حادثه انفجار كوره گوگرد سازي در يكي از واحدهاي پالايشگاهي 

بي ترديد رشته اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان مي باشد بطوريكه كشورهاي صنعتي و داراي اقتصاد پويا كشورهايي هستند كه داراي بهره وري در سيستم هاي خود مي باشند .

اين مقاله وقوع يك حادثه در صنعت و اثرات آن بر روي ايمني ، بهداشت و محيط زيست سازمان و هچنين رابطه اثرات HSE بوجود آمده بر روي بهره وري آن سازمان را مورد بررسي قرار مي دهد و نشان مي دهد هر چقدر وضعيت ايمني ، بهداشت و محيط زيست بهتر شود بهره وري سازمان افزايش مي يابد و متعاقباً به همان مقدار سازمان رونق اقتصادي خواهد داشت.


ادامه متن . . .


بي ترديد رشته اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان مي باشد بطوريكه كشورهاي صنعتي و داراي اقتصاد پويا كشورهايي هستند كه داراي بهره وري در سيستم هاي خود مي باشند .

اين مقاله وقوع يك حادثه در صنعت و اثرات آن بر روي ايمني ، بهداشت و محيط زيست سازمان و هچنين رابطه اثرات HSE بوجود آمده بر روي بهره وري آن سازمان را مورد بررسي قرار مي دهد و نشان مي دهد هر چقدر وضعيت ايمني ، بهداشت و محيط زيست بهتر شود بهره وري سازمان افزايش مي يابد و متعاقباً به همان مقدار سازمان رونق اقتصادي خواهد داشت. اغلب مديران جهت بهبود نحوه مديريت سيستمهاي خود دلائل زيادي ارائه مي نمايند. يک سيستم مديريت که خوب طراحي شده باشد به کاهش حوادث پرسنلي و زيست محيطي ، آسيبها و بيماريها ، همچنين هزينه هاي غيرمستقيم (پنهاني) مربوطه کمک مي نمايد. يکي از مهمترين دلايل الزام آورکه مديريت بايد مدنظر قرار دهد کاهش آسيبها مي باشد. بعلاوه، يک سيستم مديريت خوب به افزايش کارآيي ، بهبود بهره وري، بهبود روحيه و کيفيت محصول کمک مي کند. ارائه يک برنامهHSE جامع که خوب مديريت شود و سيستم مديريت سازمان را حمايت کند به تقويت موقعيت سازمان در بازديدهاي مراجع قانوني ذيربط کمک خواهد نمود.

لذا وجود يك رابطه مستقيم بين بهره وري و رعايت اصول ايمني ، بهداشت و محيط زيست از بديهيات است بررسي ديدگاههاي مختلف بهره وري معلوم مي نمايد كه در همه آنها يك ركن بعنوان عامل تعيين كننده در ميزان بهره وري مشترك است و آن نيروي كار (كارگر) مي باشد. بنابر اين هر شرايطي كه بتواند نسبت به حفظ و صيانت نيروي انساني منجر شود در واقع باعث بهبود وضعيت بهره وري و HSE سازمان خواهد شد.


كلمات كليدي: حادثه ، سيستم مديريت HSE، سازمان ، بهره وري


نگارنده: فاطمه طاهري، كارشناس ارشد ايمني  HSE شركت ملي گاز ايران1389/3/1 شنبه
..