بهداشت
گزارش عملكرد سه ماهه بهداشت 

در خصوص فرم هاي گزارش آمار و عملكرد واحد بهداشت به اطلاع همكاران محترم مي رساند، فرم هاي مذكور جهت ارائه گزارش فصل بهار (به بعد) سال 90 تغيير نموده است و همكاران مي بايستي از اين پس نسبت به ارسال آمار خود مطابق فرم پيوست اقدام نمايند.


1390/2/18 يكشنبه
..