سايتهاي مرتبط محيط زيستي
انستيتو آب و هوا 

1387/2/28 شنبه
..
برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد 

1387/2/28 شنبه
..
دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا 
..
آژانس محيط زيست اروپا 

1387/2/28 شنبه
..
دفتر حفاظت محيط زيست فلوريداي آمريکا 

1387/2/28 شنبه
..
دفتر حفاظت محيط زيست ايالت اوهايو آمريکا 

1387/2/28 شنبه
..
مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف 

1387/2/28 شنبه
..
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور 

 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور 
اين سازمان در سال 1379 در وزارت نفت تشكيل و مسئوليت اصلي آن تلاش براي بهينه سازي مصرف سوخت كشور با اولويت كمك در بهينه سازي مصرف سوخت خودروهاي توليدي جديد و خودروهاي موجود، بهينه سازي مصرف سوخت در بخاري ها و مشعل ها نيز بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان ها است. همچنين توسعه استفاده از گاز فشرده طبيعي در دستور كار  اين سازمان قرار دارد
http://ieeo.org


1387/2/28 شنبه
..
موسسه مطالعات بين المللي انرژي 

موسسه مطالعات بين المللي انرژي، وابسته به وزارت نفت، ماموريت خود را در سال 1370 به عنوان يك مركز مطالعاتي شروع كرده است. ماموريت اصلي اين موسسه پشتيباني از تصميمات سياست گذاري در بخش انرژي و به خصوص در زمينه نفت و گاز است. ايران سومين صادر كننده نفت جهاني و داراي دومين ذخيره گاز در جهان است كه اين موقعيت، اهميت موسسه مطالعات بين المللي انرژي را نمايان مي‎سازد .
موسسه با مطالعه بازارهاي بين المللي انرژي و اثرات تصميم گيري هاي داخلي بر صادرات، مصارف داخلي، مسايل زيست محيطي و اقتصاد كشور، به سياست گذاري موثرتر در زمينه استفاده از انرژي كمك مي‎نمايد.

فعاليت‎هاي موسسه طيف وسيعي را در بر مي‎گيردكه مهم ترين آنها عبارتند از:
تحقيق در بازارهاي بين ‎المللي انرژي و مباحث اقتصاد انرژي
تبادل يافته هاي علمي با موسسات تحقيقاتي بين ‎المللي در بخش انرژي
ارتقاء دانش تخصصي پژوهشگران و ارتقا واكنش عمومي جامعه در مورد مسايل انرژي
 http://iies.org


1387/2/28 شنبه
..
مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت 

1387/2/24 سه‌شنبه
..
سازمان حفاظت محيط زيست ايران 

1387/2/22 يكشنبه
..
آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا 

1387/2/17 سه‌شنبه
..