پوستر و پمفلت
پمفلت آموزشي سالمندي وسلامت 
در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي سالمندي و سلامت  كه توسط كارشناسان پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه گرديده است را دانلود نماييد

در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي سالمندي و سلامت  كه توسط كارشناسان پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه گرديده است را دانلود نماييد
1391/2/3 يكشنبه
..
پمفلت آموزشي روز جهاني آب و امنيت غذايي  

در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي در خصوص "روز جهاني آب و امنيت غذايي" كه توسط همكاران HSE در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه گرديده است دانلود نماييد


در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي در خصوص "روز جهاني آب و امنيت غذايي" كه توسط همكاران HSE در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه گرديده است دانلود نماييد

1391/1/9 چهارشنبه
..
پمفلت آموزشي آتش نشاني مقدماتي 

در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي آتش نشاني مقدماتي كه در پالايشگاه چهارم پارس جنوبي تهيه گرديده است دانلود نماييد.


در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي آتش نشاني مقدماتي كه در پالايشگاه چهارم پارس جنوبي تهيه گرديده است دانلود نماييد.

1391/1/6 يكشنبه
..
تهيه و توزيع بروشورآموزشي بازيافت ضايعات شهري در شرکت خدمات غير صنعتي گاز ايران  

سرپرست HSE خدمات غیر صنعتی اظهار داشت: تفکیک پسماندها در مبداء اصولی ترین و آسانترین روش برای مدیریت پسماندها است. لذا در این راستا 2600 نسخه بروشور آموزشی با عنوان بازیافت ضایعات شهری توسط واحد حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است که به خانواده های محترم جهت آگاهی از نحوه تفکیک و جداسازی پسماندهای خانگی تحویل گرديده است.

در ادامه مي توانيد فايل بروشور را دريافت نماييد.


واحد حفاظت محیط زیست شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران با هدف اجرای دقیق قانون مدیریت پسماند و با تقویت روابط و فعاليت هاي برون سازمانی ،فرهنگ سازی بوسیله آموزش صحیح و اصولی جهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی و تخصصی از مخاطرات زیست محیطی ناشی از تولید انبوه پسماندها، تلاشهای خود را آغاز نموده است تا بتواند گامهای ارزشمندی را جهت نیل به اهداف مديريت ضايعات و رفع مشکل پسماندها بردارد و محیطی پاک و سالم را برای ساکنین محترم شهرک توحید به ارمغان بیاورد.

ليلا درویشی سرپرست HSE خدمات غیر صنعتی اظهار داشت: ساکنین از تاثیرگذاران اصلی برای اجرای این قانون هستند چرا که بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته در مدیریت پسماند و نظر کارشناسان و برنامه ریزان عرصه مدیریت خدمات شهری، تفکیک پسماندها در مبداء اصولی ترین و آسانترین روش برای مدیریت پسماندها است. لذا در این راستا 2600 نسخه بروشور آموزشی با عنوان بازیافت ضایعات شهری توسط واحد حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است که به خانواده های محترم جهت آگاهی از نحوه تفکیک و جداسازی پسماندهای خانگی تحویل گرديده است.

1390/12/22 دوشنبه
..
پمفلت آموزشي تالاب ها  

پمفلت آموزشي تالاب ها در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه گرديده است كه در ادامه مي توانيد فايل آنرا دانلود نماييد.


پمفلت آموزشي تالاب ها در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه گرديده است كه در ادامه مي توانيد فايل آنرا دانلود نماييد.

1390/12/22 دوشنبه
..
پمفلت آموزشي پيشگيري وكنترل فشار خون بالا 

در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي پيشگيري و كنترل فشار خون بالا كه توسط كارشناسان HSE شركت گاز استان خوزستان تهيه شده است را دريافت نماييد


در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي پيشگيري و كنترل فشار خون بالا كه توسط كارشناسان HSE شركت گاز استان خوزستان تهيه شده است را دريافت نماييد

1390/11/10 دوشنبه
..
پمفلت آموزشي کبد چرب 

در ادامه مي توانيد فايل مربوط به پمفلت آموزشي كبد چرب تهيه شده توسط كارشناسان HSE شركت پالايش گاز فجر جم را دريافت نماييد.


در ادامه مي توانيد فايل مربوط به پمفلت آموزشي كبد چرب تهيه شده توسط كارشناسان HSE شركت پالايش گاز فجر جم را دريافت نماييد.

1390/11/8 شنبه
..
بروشور آموزشي مضرات سيگار 

بروشور مضرات سيگار توسط كارشناسان HSE در پالايشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه شده است. در ادامه مي توانيد فايل آنرا دريافت نماييد


1390/10/14 چهارشنبه
..
پمفلت آموزشي محافظت شنوايي  

در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي محافظت شنوايي كه در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه گرديده دريافت نماييد


در ادامه مي توانيد پمفلت آموزشي محافظت شنوايي كه در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي تهيه گرديده دريافت نماييد

1390/10/3 شنبه
..
پمفلت هاي بازيافت پلاستيك ، بيماري چشمي در اثر كار با كامپيوتر 

پمفلت هاي بازيافت پلاستيك ، بيماري چشمي در اثر كار با كامپيوتررا در ادامه مي توانيد دريافت نماييد.

HSE پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي


پمفلت هاي بازيافت پلاستيك ، بيماري چشمي در اثر كار با كامپيوتررا در ادامه مي توانيد دريافت نماييد.

HSE پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1390/9/16 چهارشنبه
..
پمفلت هاي محيط هاي محصور، گرمايش زمين،سرطان هاي شغلي 

در ادامه مي توانيد فايلهاي مربوط به پمفلت هاي محيط هاي محصور، گرمايش زمين،سرطان هاي شغلي  كه در پالايشگاه چهارم پارس جنوبي تهيه شده است را دريافت نماييد


1390/8/17 سه‌شنبه
..