معرفي رؤساي HSE شركت هاي گاز استاني
رؤساي HSE شركت هاي گاز استاني 

 

علي معمارزاده

رضا اصغري

 

رسول گنجگاهي

رئيس HSE شركت گاز استان آذربايجانشرقي رئيسHSE شركت گاز استان آذربايجانغربي سرپرست HSE شركت گاز استان اردبيل

سيد علي موسويان

 

 

 

حجت پاليزوان

بهرام دشتي نژاد

رئيس HSE شركت گاز استان اصفهان سرپرست HSE شركت گاز استان ايلام رئيس HSE شركت گاز استان بوشهر
 

امرالله اشتري

 

 

پژمان پورتاجي

رئيس HSE شركت گاز استان تهران رئيس HSE شركت گاز استان چهارمحال و بختياري رئيس HSE شركت گاز استان خراسان جنوبي

كيهان مؤيدي

حسين جمالي

محمد حسن گلپيچي

رئيس HSE شركت گاز استان خراسان رضوي رئيس HSE شركت گاز استان خراسان شمالي رئيس HSE شركت گاز استان خوزستان

مصطفي رضايي

بهزاد خليلي

 
رئيس HSE شركت گاز استان زنجان سرپرست HSE شركت گاز استان سمنان سرپرست HSE شركت گاز استان سيستان و بلوچستان

عزيز صمدي

 

علي حجتي پور

خليل صالحي پرور

رئيس HSE شركت گاز استان فارس رئيس HSE شركت گاز استان قزوين رئيس HSE شركت گاز استان قم

پيمان اللهياري

 

 

 

محمد رضا كرامت

منوچهر شوشتري

سرپرست HSE شركت گاز استان كردستان رئيس HSE شركت گاز استان كرمان رئيس HSE شركت گاز استان كرمانشاه

 

علي تقوي مقدم

باقر باقري

 

رئيس HSE شركت گاز استان كهگيلويه و بوير احمد رئيس HSE شركت گاز استان گلستان رئيس HSE شركت گاز استان گيلان

 

 

 

مهدي ترك زبان

مهدي مقتدايي

محمد احمري

رئيس HSE شركت گاز استان لرستان رئيس HSE شركت گاز استان مازندران رئيس HSE شركت گاز استان مركزي

هوشنگ جعفري

حميد محمدي

 
رئيس HSE شركت گاز استان همدان رئيس HSE شركت گاز استان يزد

 


1390/8/4 چهارشنبه
..