محيط زيست
اولين كنفرانس بازار كربن و مكانيسم توسعه پاك 
اولين كنفرانس بازار كربن و مكانيسم توسعه پاك در پتروشيمي و صنايع مرتبط 7 و 8 مهرماه 1388 برگزار مي گردد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايت كنفرانس به آدرس http://www.cdmnipc.ir مراجعه نماييد.
فايل پوستر هاي همايش در ادامه قابل دريافت مي باشد.

1387/12/17 شنبه
..
دوره آموزشي مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه در شركت ملي گاز 

اولين دوره آموزش مديريت پسماندهاي صنعتي ويژه شركت ملي گاز ايران طي روزهاي 3/12/87 لغايت 5/12/87 با حضور كارشناسان و مسئولين محيط زيست شركتهاي پالايش گاز ، ذخيره سازي ، مهندسي و توسعه و مناطق عمليات انتقال گاز در محل ساختمان آموزش شركت ملي گاز ايران برگزار شد. در اين دوره آموزشي ضمن طرح مباحثاتي در خصوص نحوه استقرار سيستم جامع مديريت پسماند در مراكز صنعتي ، روشهاي علمي و فني مربوط به مديريت و دفع پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي شركت ملي گاز ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت . ضمناً خاطر نشان مي سازد مرحله بعدي دوره مديريت پسماند جهت كارشناسان و مسئولين محيط زيست شركت هاي گاز استاني در سال 1388 برگزار خواهد شد .

فايل هاي ارائه شده در دوره آموزشي فوق در ادامه قابل دريافت است.


1387/12/7 چهارشنبه
..
دوره آموزشي مكانيسم توسعه پاك ، پروتكل كيوتو و فرصت هاي موجود در صنايع گاز 

كارگاه آموزشي يك روزه با عنوان « مكانيسم توسعه پاك ، پروتكل كيوتو و فرصت هاي موجود در صنايع گاز » در مورخ 4/12/87 با سخنراني آقاي مهندس محمدصادق احدي ، كارشناس دفتر تغييرات آب و هواي سازمان حفاظت محيط زيست و با حضور رؤسا، مسئولين و كارشناسان محيط زيست شركت هاي پالايش گاز ، مهندسي و توسعه ، ذخيره سازي ، مناطق عمليات انتقال گاز برگزار گرديد.

فايل هاي ارائه شده در دوره آموزشي فوق در ادامه قابل دريافت است.


1387/12/7 چهارشنبه
..