ايمني و آتش نشاني
برگزاري سومين دوره مقدماتي NEBOSH IGC ويژه پالايشگاهها و مناطق عملياتي انتقال گاز  

 HSE شركت ملي گاز ايران  براي سومين بار ،دوره مقدماتي و آشنايي با مباحث NEBOSH  را ويژه رؤءسا و كارشنسان HSE كليه پالايشگاهها و مناطق عملياتي گاز، از تاريخ 29 بهمن ماه اسفند لغايت 3 اسفندماه  برگزار نمود.

 

1390/12/13 شنبه
..
برگزاري نخستين دوره مقدماتي nebosh oil & gas 

HSE شركت ملي گاز نخستين دوره مقدماتي NEBOSH OIL & GAS را برگزار نمود. اين دوره كه از 19 لغايت 22 آذرماه 1390 در تهران برگزار شد ويژه دانش آموختگان و قبول شدگان NEBOSH IGC  كه در ادارات و واحدهاي HSE شركت هاي تابعه گاز مشغول بكار مي باشند تعيين گرديده است. سر فصل هاي اين دوره خاص شركت هاي نفت و گازي مي باشد و به مقوله ايمني ،سلامت و واكنش در شرايط اضطراري اهميت داده، از ديگر مواردي كه اين دوره به بحث و بررسي آن مي پردازد خوردگي و انواع آن و راههاي مقابله مي باشد. قبول شدگان اين دوره در دوره اصلي  NEBOSH OIL & GAS كه بميزباني شركت گاز استان هرمزگان برگزار خواهد شد ، حضور مي يابند.

واحد آموزش و ارزيابي عملكرد HSE شركت ملي گاز ايران


1390/9/26 شنبه
..
برگزاري نخستين دوره گزارش نويسي HSE  

 دوره گزارش نويسي HSE  از 28 لغايت 30 خردادماه 90 بميزباني شركت گاز استان چهارمحال و بختياري برگزار گرديد. در اين دوره كه كارشناسان ايمني كليه شركتهاي تابعه گاز حضور داشتند مباحثي از جمله:

شاخص هاي HSE بر مبناي استاندارد OGP

ساختار گزارش هاي HSE بر مبناي الگوي  OGP

بررسي گزارش هاي شركت ملي گاز و مقايسه با گزارش OGP  و..

عنوان و تدريس گرديد و در پايان كليه شركت كنندگان موظف گرديدند يك گزارش حادثه در كلاس آماده و تنظيم كنند.در ادامه مي توانيد فايل مربوط به اين دوره را دريافت نماييد


1390/4/1 چهارشنبه
..
برگزاري دوره آموزشي مميزي ايمني پيشرفته توسط شرکت feleminggolf  

 HSE شركت ملي گاز ايران به ميزباني شركت گاز استان يزد اقدام به برگزاري دوره مميزي ايمني پيشرفته براي اولين بار در ايران با حضور اساتيد حرفه اي بين المللي از 6/9/89 الي 10/9/89 در يزدنمود. 

اين دوره آموزشي به مدت 5 روز  با حضور روسا و کارشناسان واحد بهداشت،ايمني و محيط زيست شرکتهاي گاز استاني، شرکت ملي گاز ايران ، پالايش گاز ،خطوط انتقال،بازرگاني گاز در استان يزد برگزار گرديد. در اين دوره که توسط شرکت فلمينگ گلف و با حضور آقاي عبدالرزاق راشوان مدرس بين المللي HSE از کشور مصر برگزار گرديده، به موضوعاتي مانند آخرين دستاوردهاي مربوط به روشهاي مميزي و بازرسي ايمني،ارزيابي خطرات ، تشريح مسئوليت ها و وظايف مديران ، افسران و ارزيابان HSE پرداخته شد.


اين دوره آموزشي به مدت 5 روز با حضور روسا و کارشناسان واحد بهداشت،ايمني و محيط زيست شرکتهاي گاز استاني، شرکت ملي گاز ايران ، پالايش گاز ،خطوط انتقال،بازرگاني گاز در استان يزد برگزار گرديد. در اين دوره که توسط شرکت فلمينگ گلف و با حضور آقاي عبدالرزاق راشوان مدرس بين المللي HSE از کشور مصر برگزار گرديده، به موضوعاتي مانند آخرين دستاوردهاي مربوط به روشهاي مميزي و بازرسي ايمني،ارزيابي خطرات ، تشريح مسئوليت ها و وظايف مديران ، افسران و ارزيابان HSE پرداخته شد.
در ذيل فايلهاي ارائه شده در دوره قابل دسترس مي باشند.
1389/9/14 يكشنبه
..
برگزاري دوره بررسي علل حوادث  

HSE شركت ملي گاز ايران دوره بررسي علل حوادث را بمدت سه روز از 16 الي 18 خرداد ماه جهت كارشناسان ارشد و رؤساي ايمني شركت هاي تابعه گاز در مركز آموزش اين شركت در تهران برگزار نمود.

دوره بررسي علل حوادث در خصوص رابطه علت معلولي بين علل آني و علل بنيادي حوادث مي باشد كه در اين دوره از ابتداي به وقوع پيوستن حادثه ،نحوه جمع آوري اطلاعات ،تا رسيدن به علل پايه مديريتي كه باعث رخداد حادثه گرديده علل حادثه را پي گيري ميكند.


ادامه متن . . .


HSE شركت ملي گاز ايران دوره بررسي علل حوادث را بمدت سه روز از 16 الي 18 خرداد ماه جهت كارشناسان ارشد و رؤساي ايمني شركت هاي تابعه گاز در مركز آموزش اين شركت در تهران برگزار نمود.

دوره بررسي علل حوادث در خصوص رابطه علت معلولي بين علل آني و علل بنيادي حوادث مي باشد كه در اين دوره از ابتداي به وقوع پيوستن حادثه ،نحوه جمع آوري اطلاعات ،تا رسيدن به علل پايه مديريتي كه باعث رخداد حادثه گرديده علل حادثه را پي گيري ميكند. البته اين نگرش به حادثه يك نوع رويكرد واكنش گرايانه مي باشد،كه موجب درس آموزي از حوادث براي پيشگيري از تكرار مجدد آن مي باشد. اهم مطالب ارائه شده عبارتند از:

-نحوه ثبت حوادث (عكس،كروكي و مصاحبه)

-بررسي علل بنيادي و ريشه اي

-چگونگي ايجاد barrier براي مقابله با حادثه

-آشنايي با استاندارد هاي جهاني براي شناسايي فاكتورهاي خطر

-آشنايي با خطرات با ماهيت ذاتي و كشف نشده

-چگونگي استفاده از ابزارهاي شناسايي خطر

-استراتژي كنترل ريسك

-آشنايي با فاكتورهاي تاثير گذار بر حوادث

-چگونگي نگهداري شواهد فناپذير


1389/4/2 چهارشنبه
..
برگزاري دوره مديريت بحران در صنعت گاز 

HSE شركت ملي گازايران دوره مديريت بحران در صنعت گاز را از 16 الي 18 خرداد ماه در ساختمان آموزش مركزي اين شركت برگزار نمود . در اين دوره كه رؤساي HSE شركت هاي تابعه گاز حضور داشتند با تعاريف و مصاديق بحران بشرح ذيل آشنا گرديدند.


ادامه متن . . .


HSE شركت ملي گازايران دوره مديريت بحران در صنعت گاز را از 16 الي 18 خرداد ماه در ساختمان آموزش مركزي اين شركت برگزار نمود . در اين دوره كه رؤساي HSE شركت هاي تابعه گاز حضور داشتند با تعاريف و مصاديق بحران بشرح ذيل آشنا گرديدند.

•تعريف بحران

•مصاديق و انواع بحران

•جايگاه مقابله با بحران در قوانين کشور

•تبعات بحران ها در سازمان

•بحران هاي صنعتي نمايش فيلم: روند تبديل يک حادثه صنعتي به بحران

•رخداد همزمان بحران هاي صنعتي و طبيعي به طور همزمان (مثال موردي زلزله ترکيه)

•مدل Iceberg در مديريت بحران

•شرح مراحل چهارگانه مديريت بحران

•چالش ها و وظابف مدير بحران در يک واحد صنعتي

•مديريت بحران و رفتار شناسي پرسنل

•نرم افزارهاي مطرح در مديريت بحران

•نرم افزار CAMEO و چگونگي استفاده از آن در مديريت بحران

• چگونگي مديريت بحران در شرکت Nutec


1389/4/2 چهارشنبه
..